โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน

118665