รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

ssa1

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะบ้าย้อย มีความประสงค์ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่พนักงานลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา

สามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิ้งข้างล่างนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร